04/27/14
3Jn 1:2 Възлюбений, молитствувам да благоуспееш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. <br />3Jn 1:3 Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и засвидетелствуваха за твоята вярност, според както ти ходиш в истината.
3Jn 1:4 По-голяма радост няма за мене от това, да слушам, че моите чада ходят в истината.