Проповед от църква „Блага вест“ София от 06 юни, 2016
Говорител: п-р Живко Тончев
Тема: „Изворът“
Пасаж: Лука 24:13 – 35