Псалми 69:18
Приближи се при душата ми и я изкупи; Изкупи ме поради неприятелите ми.