Годишна конференция „Позициониране“
ХЦ“Живот на победа“