Една проповед на пастор Огнян Амеров озаглавена „Любовта, която задължително наранява“.
Пастор Огнян Амеров служи в Евангелска Петдесятна Църква – гр. Девня

Може да го намерите на следните интернет адреси:
Уебсайт: http://epc-devnia.org
Facebook страница: https://www.facebook.com/epcdevnia
Twitter: https://twitter.com/epc_devnia
Google +: https://plus.google.com/101062862775953129953/posts
Контакти: http://bit.ly/1bYH2xy