Второзаконие 3:22
Да се не боите от тях; защото Господ вашият Бог, Той воюва за вас.