Псалми 109:30
И аз ще благодаря много на Господа с устата си, Да! между множеството ще Го хваля;