Псалми 99:3
Нека славословят Твоето велико и страшно име; Бог е свет.