Християнски Център Шумен
Тема: Божиите служители и отношението към тях
Пастор: Веселин Лазаров
http://christiancenter-shumen.com/

(48)