Проповед: Чавдар Нейков. 16.07.2017 г., неделя сутрин; Първа евангелска църква, гр. София

(19)