От 13 до 15 март в
ББЦ“Градове за Исус“-Бургас
се проведе конференция на тема:
„Да се подготвим за съживление“
с пастор Рон Хънтър