Проповед на църква „Блага вест“ София от 12 юли, 2020 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Няма друг като…“
Пасаж: Филипяни 2:19-30