12.07.2020 г., прочит: Евангелие от Марк 3:7-19. Проповед: п-р Станислав Алексиев, Първа евангелска съборна църква – гр. София.