Християнски Център Шумен
Пастор: Веселин Лазаров
Тема: Поробени на разни страсти и удоволствия
http://christiancenter-shumen.com/