Служба на църква „Блага вест“ София от 25 март, 2020 г.
Говорител: Николай Драганов
Тема: „Поздрави“
Пасаж: Римляни 16