Благословението е просто.
Проповед на гост пастор Александър Беляк – Полтава, Украйна.