#FullGospel
По време на молитва за България преди гостуването на пастор Дъг в Църква на Пълното Евангелие, Бог му дава видение и слово за страната ни! Той нагледно показва това, което Бог му е дал да види и разбере чрез това откровение!