Притчи 16:32 „Който скоро не се гневи е по-добър от храбрия, И който владее духа си – от завоевател на град.“

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ТАЗИ СЕДМИЦА
Изберете вместо да се дразните и да се ядосвате на трудните обстоятелства и ситуации в брачните си отношения – реагирайте с любов. Направете си списък на всички области от живота, с които трябва да се справите. След това избройте всички грешни мотивации, от които трябва да се освободите в живота си.

Абонирай се за канала на Християнски Център Бургас още днес.
Не изпускай дозата си вдъхновение, насърчение, мотивация и свежо послание от Пастор Валентин и Пастор Иванка Георгиев всеки ден!

Последвай ни:
❤ http://www.CCBurgas.org
👍 http://www.facebook.com/CCBurgas.org
✝️ http://www.instagram.com/ccburgas

Subscribe our ENGLISH channel here:
https://bit.ly/36bmhSr