Има два вида обещания:

1. Обещания в изпълнение – изпълняват се в нашия живот приживе;
2. Обещания в очакване – изпълняват се в следващите поколения.

Битие 12:1-3

1. Тогава Господ каза на Аврама: Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа.
2. Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение.
3. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.