Семинар с д-р Стивън Хеджис – библейски учител от Израел, с дълбоко прозрение от Писанията. В същото време “много разчупен” харизматик.
Тълкувайки писанията с мъдрост и дълбочина, той ни провокира да разберем по-добре сърцето на нашия Небесен Баща.
Едно уникално поднесено послание, което ще отговори на простите въпроси, свързани с християнската вяра:

1. Стар Завет – има ли спасение и заповеди и каква е целта им?
2. Спасението в Новия Завет – кой и как ще се спаси?
3. Наградата – каква е тя и как трябва да се спечели?
4. Божието Царство – какво е това?