Оригинално видео: https://www.youtube.com/watch?v=_APnsOMnK4U

Оригнално заглавие: Why I’m a Christian and no longer a Muslim

Оригинално описание:
Моето име е Хюсеин.
Моят Youtube канал е: 1nemind

Аз не направих това видео защото ми беше забавно или защото имам много свободно време. Аз искам всички да видят важнотта на нещата, за които говоря в това видео и да потърсят ИСТИНАТА (не ВАШАТА истина или тази, в която сте били отгледани да вярвате.).