Щокиращи разкрития как полицията в Европа игнорира своите функции и задължения да информира безпристрастно гражданите на държавата, в която оперира. Не само това но на същите тези граждани, които им плащат заплатите и са го поставили да въвеждат ред, им се дава погрешна информация или никаква, за да се прикрият престъпленията на хора, които не са граждани на държавата. Т.е. интересите и правата на народа са пренебрегнати, за да не бъде наречена полицията расистка, защото казва какви са ФАКТИТЕ!!!!

Отделно е проблема, че като се потулва истината за произхода на престъпленията, се премахва и възможността те да бъдат спрени или да им бъде попречено. Защото няма как да се намери причината защо тези неща стават.
Ние всички знаем че повечето бежанци са от различни държави, с различни правителства и дори различна култура. Единственото общо е че в основната част от бежанците са от държави къде основна религия е Исляма. Наистина това е единственото общо между тях.
И така както и всяко едно друго нещо, което е общо между различни престъпления това трябва да бъде разследвано. Ооо, да забравих. Расистко е да се търсят проблеми в Исляма. Но почакайте, Исляма не е раса, той е идеология (според един човек – Мохамед) за това какво иска Бог, как да си живеем живота и как да се отнасяме с хората. Хммм, възможно ли е това да бъде причината за тези престъпления и ако полицията умишленно го игнорира, как се надяват те да спрат този вид престъпления извършени от определена група хора. В крайна сметка, ако произхода, етноса или религията нямат значение защо ги цензурират? Споделете мнението си в коментарите.