Оригинално заглавие: Ramadan Bombathon Begins: Ramadan 2017 Edition

Оригинално видео: https://www.youtube.com/watch?v=LGJKH99Toto

Това видео от Youtube канала „Acts17Alopogetics“ или преведено на Български „Деяния17Апологетика“. Линк към канала: https://www.youtube.com/user/Acts17Apologetics
Този канал е на Дейвид Ууд (David Wood) – съвременен християнски апологет и активен участник в дискусии на тематика обхващаща християнството и Бог.
Той доста често изобличава заблудите и лицемерието в религиозността под различните и форми, атеизма и подкрепя истината на Евангелието на Исус Христос с разнообразни факти и аргументи.