Трябва да си напомним, че не получаваме това, което заслужаваме, а всичко, което имаме, дори и това, че днес стоим е поради Божията милост в нашия живот. Когато погледнем назад към изминалата година, нека не мислим за провалите или изпуснатите възможности, а да благодарим на Бога за Неговите милости, които са нови всяка сутрин!