Промените, които произтичат от закона, трябваше да влязат поетапно от следващата година