Този видео клип е записан от екипа на християнски център „Антиохия“, гр. Сливен, на 8 Декември 2019 г. от 11:00 часа.