Християнски Център Шумен
Пастор: Веселин Лазаров
Тема: На какво разчиташ за спасението си?
http://christiancenter-shumen.com/