Joh 6:10 Исус рече: накарайте човеците да насядат. А на това място имаше много трева; и тъй, насядаха около пет хиляди мъже на брой.
Joh 6:11 Исус, прочее, взе хлябовете и, като благодари, раздаде ги на седналите; така и от рибите колкото искаха.
Joh 6:12 И като се наситиха, каза на учениците Си: Съберете останалите къшеи за да не се изгуби нищо.