Разглеждаме пърите няколко стиха на този Псалом заедно със Господната Вечеря в която участваме!