Сутрешно неделно богослужение – 01.12.2019
Тема: Къде ти е жилото?
/ 1 Коринтяни 15:50-58/
Проповед: п-р Станислав Алексиев