Не робувам

Със мелодия Ти разплиташ ме
С песен обкръжаваш ме
на спасение от мойте врагове
от всички страхове
Не робувам аз на страха
Аз съм дете на Бог!

От утробата Ти Си ме избрал
С любов Си ме призвал
Аз съм новороден в семейството Ти днес
Кръвта Ти в мен тече

Морето раздели за да премина!
Удави моя страх в любов!
Избави ме за да стоя и пея
Аз съм дете на Бог!