Християнски Център Шумен
Пастор: Веселин Лазаров
Тема: Да живееш за себе си или да живееш за Бога
http://christiancenter-shumen.com/