Християнски Център Шумен
Пастор: Веселин Лазаров
Тема: Един по-превъзходен път
http://christiancenter-shumen.com/