Пълното представяне гледайте тук: https://youtu.be/JYsGyINydsI?t=2134
Начало: 16.10.2019 г.
Провеждане: сряда и четвъртък от 18 часа
Продължителност: 9 месеца