Псалми 19:1
За първия певец. Давидов псалом. Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му.