Бог заведе народа на Израел на място където нямаше как да си приготвят хляб. Те бяха в пустинята в голяма жега и тогава за да покаже многообразието на свеоето величие и сила, Бог праща манната от небето.
По време на пътуването си в пустинята те също така и ожадняха, нямаше вода никъде. Но Божия човек Мойсей удари скалата и потече вода. Бог демострираше своята сила, че вода не идва само от подземните реки и извори, но за Бог е еднакво силно да изкара вода и от скала!
Бог дава щедро от хляба, но някой път не е точно така както ние очакваме, дори може да не е по начин, по който ние въобще можем да си помислим. Нека тази проповед от пастор Филип Рашев ти помогне да видиш, че дори в най-трудните моменти, Бог може да се намеси по нов начин! 04.08.2019г.