Християнски Център Шумен
Пастор: Веселин Лазаров
Тема: Да уловиш определеното време
http://christiancenter-shumen.com/