Този видео клип е записан от екипа на християнски център „Антиохия“, гр. Сливен, на 8 Септември 2019 г. от 19:00 часа.