08.09.2019 г., прочит: 1 Коринтяни 14:1-25. Проповед: п-р Станислав Алексиев, Първа евангелска съборна църква – гр. София.