Против извеждането на деца от семействата им по модела на социалните служби за закрила на детето „Барневерн“