Пастор Николай Марков
Църква Отворено небе – Добрич