Християнски Център Шумен
Пастор: Веселин Лазаров
Тема: Как да побеждаваме греха – Слуги на Бога или слуги на греха
http://christiancenter-shumen.com/