Християнски Център Шумен
Пастор: Веселин Лазаров
Тема: Сеене за благослвение или разруха
http://christiancenter-shumen.com/