Християнски Център Шумен
Пастор: Веселин Лазаров
Тема: Малките лисичета, които провалят
http://christiancenter-shumen.com/