Надеждата ми е в Христос
и в Неговата праведност
Не уповавам в никой друг
но само в името Исус

Канара е Христос
Силен съм в любовта на Бог
В бурите
Господ е, Господ е

Дори да падне тъмнина
Почивам си в благодатта
Във всяка буря аз стоя
Закотвен зад завесата
Закотвен зад завесата

Ще дойде Той със тръбен звук
Ще се намеря във Исус
Облечен в правдата Му аз
Пред престола ще стоя