С велико име си
няма като Теб
седнал си на трон небесен

Като свещеници
търсим лицето ти
смиреният ни принос приеми

принасайки хвала, пеем свят си
потопени в славата,
пеем свят си

Свят е Господ Бог
наш цар, всемогъщи
завинаги Исус царувай в мен

Албума „Изведен от брега“ – Църква Пробуждане