Очакване или обещание е проповед, която ще те насърчи да се справиш с всяко разочарование в живота си. Често се разочароваме заради очакванията, които имаме. П-р Филип ни насърчава да се хванем за обещанията в Божието слово, а не за очакванията.