Сутрешно неделно богослужение – 14.04.2019
Тема: Живот заради благовестието
/ 1 Коринтяни 9:15-27/

Проповед: п-р Станислав Алексиев