Този видео клип е записан от екипа на християнски център „Антиохия“, гр. Сливен, на 7 април 2019 г. от 17: 00 часа.