Често се съсредоточаваме в недостатъците си и се оплакваме. Закхей избра да се качи на дърво и ето Исус го забеляза. Виж това, което имаш и го използвай и Исус ще те види!

Послание Надежда Никова